Mirabelle till kaj

Det timmerlastade torrlastfartyget Mirabelle, byggt 1985 och på 3.650 ton dödvikt, som gick på grund den 16 januari i Hardangerfjorden bröt mot det internationella regelverket, säger den norska polisen till nrk.no. Detta eftersom det endast fanns en person på bryggan, styrmannen. Reglerna säger att det ska vara två man på bryggan vid mörker och nedsatt sikt. Den vakthavande styrmannen uppges ha somnat och därmed ha orsakat olyckan, skriver flera norska medier.Samtliga elva ombord, tio ryssar och den norske befälhavaren, evakuerades när fartyget började ta in vatten. Mirabelle hette tidigare Karen Danielsen och var det fartyg som rände in i Stora Bält-bron 2005. Även den gången berodde olyckan på att styrmannen somnade. Denne avled dock, och obduktionen visade att han hade varit alkoholpåverkad vid olyckstillfället.Den 22 januari kunde Mirabelle bogseras till kaj i Austrepollen efter att ha länsats på vatten.EJ med i brevet