Fotograf: Stena LNG

Kategori: Ekonomi | Tank

Minusresultat för Concordia

Concordia Maritime uppvisar minusresultat för årets tredje kvartal. Orsaken uppges vara en säsongsmässig nedgång med lägre intjäning än motsvarande period förra året.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ing än motsvarande period förra året.

Enligt Kim Ullman, vd för Stena-kontrollerade Concordia Maritime, blev marknaden under årets tredje kvartal i stora drag som väntat.

  Utöver en säsongsmässig nedgång präglades kvartalet även av strukturella faktorer, såsom höga lagernivåer av oljeprodukter och omfattande fartygsleveranser. Därutöver kom även oroligheter i Nigeria att påverka utvecklingen inom framför allt Suezmaxsegmentet, skriver Kim Ullman i kvartalsrapporten.

Lägre intjäning

Sammantaget gör därför Concordia Maritime ett resultat efter skatt för månaderna juli till september på –10,6 miljoner kronor, vilket ska jämföras med att resultatet efter skatt Q3 2015 uppgick till 52,4 miljoner kronor.

Det gör i sin tur att resultatet efter skatt för årets nio första månader uppgick till 35,2 miljoner kronor (125,5 miljoner kronor för motsvarande period 2015).

När det gäller de totala intäkterna för årets tredje kvartal uppgick de till 215,3 miljoner kronor (287,6 miljoner kronor), medan intäkterna för årets nio första månader uppgick till 759,7 miljoner kronor (834,0 miljoner kronor). Intäkterna baseras förstås på intjäningens storlek, där den genomsnittliga intjäningen för hela produkttankflottan – både spot och time charter – under det tredje kvartalet låg på 14.500 dollar per dag, vilket ska jämföras med 20.600 dollar per dag Q3 2015.    

”Mellanår”

– 2016 som helhet kommer att bli något av ett mellanår för tanksjöfarten. Det kommer att bli sämre än 2015 men bättre än 2014, skriver Kim Ullman i rapporten och tillägger:

– Hur 2017 och 2018 kommer att bli är ännu svårt att bedöma, men de fortsatt höga lagernivåerna kommer med största sannolikhet ha en dämpande effekt på utvecklingen även framöver. Samtidigt har nu fartygsbeställningarna minskat kraftigt, vilket på sikt kommer att bidra till en bättre balans i marknaden.

Två nya avtal 

Efter tredje kvartalets utgång har Concordia ingått två så kallade sale and leaseback-avtal för två av sina fartyg, Stena Supreme och Stena Image, vilket Kim Ullman ser mycket positivt på:

– Genom transaktionerna skapar vi värden av såväl strategisk som finansiell art. De medför en betydande positiv kassaeffekt, samtidigt som de gör det möjligt för oss att fortsätta sysselsätta fartygen i sina respektive pooler under många år framöver. 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]