Fotograf: Concordia Maritime

Kategori: Ekonomi | Tank

Minusresultat för Concordia

Concordia Maritime gör ett minusresultat före skatt på 57 miljoner kronor (-43,9) för det andra kvartalet. Tankmarknaden fortsätter att vara svag, men nu tyder allt på en vändning.   

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]t på en vändning.   

Den förväntade vändningen låter vänta på sig. Även våren blev en besvikelse för rederier inom tanksegmentet. Så även för Concordia Maritime som redovisar ett halvårsresultat före skatt på –95,7, jämfört med -85,1 för de sex första månaderna 2017. 

Intäkterna ökar

De totala intäkterna för det andra kvartalet uppgick ändå till 227 miljoner, att jämföra med förra årets andra kvartals 211,1 miljoner kronor. Sett till hela halvåret sjönk intäkterna från förra årets 436 miljoner kronor till årets 426,6 miljoner kronor mot. EBITDA (Resultat före finansnetto, skatter och avskrivningar samt nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar) stannade för andra kvartalet på –9,3 miljoner kronor (10,0) och för halvåret -2,3 miljoner kronor (39,3).

Låga fraktrater

Vd Kim Ullman förklarar resultatet i rapporten: ”Opecs minskade produktion i kombination med uttag från lager i konsumtionsländerna har resulterat i ett minskat transportbehov för både råolje och produkttankfartyg. I tillägg har det varit omfattande fartygsleveranser och detta sammantaget har medfört låga fraktrater – för oss och övriga branschen”

Spotmarknaden

Enligt Kim Ullman har oljepriset ökat med 50 procent det senaste året och oljelagren har minskat. Detta samt att Opec och Ryssland har beslutat att öka produktionen av olja, tyder på att efterfrågan på tanktonnage snart kommer att öka. Större delen av Concordias fartyg ligger i dag på den öppna spotmarknaden. 

Tillsammans med Stena Bulk

Rederiet har under det andra kvartalet, tillsammans med Stena Bulk, inkontrakterat tre Suezmax-fartyg och ytterligare ett inkontrakterades efter kvartalets utgång. Concordia Maritime har under kvartalet även ikontrakterat  två MR-tankers med Stena Bulk samt säkrat sysselsättning i ytterligare ett år för P-MAX-tankern Stena Paris.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]