Minsta orderboken på nästan ett decennium

Den samlade orderboken för containerfartyg är den lägsta på nio år, enligt analysföretaget Alphaliner. I början av året låg orderboken på 4,31 miljoner teu medan den nu uppgår till 3,91 miljoner teu. Orderboken motsvarar 24,7 procent av den existerande flottan. I slutet av 2007 var motsvarande siffra runt 65 procent.