Fotograf: Sébastien Bertrand

Kategori: Juridik | Politik | Regelverk

Minskning av sjöfartsstödet till EU

Procedurerna kring införandet av tonnageskatten rullar vidare. Nu skickas den varslade minskningen av sjöfartsstödet programenligt vidare till EU.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]rtsstödet programenligt vidare till EU.

Som tidigare rapporterats innebär införandet av tonnageskatten att sjöfartsstödet kommer att minskas med en procent, vilket i praktiken innebär att rederier berättigade till sjöfartsstöd från och med 2017 får tillbaka 99 procent av inbetalda skatter eller sociala avgifter, istället för som tidigare 100 procent.

Ändring i förordning

Näringsdepartementet har nu därför meddelat Europeiska kommissionen om ett förslag på ändring av förordning (2001:770) om sjöfartsstöd, och när kommissionen sedan godkänt det hela kommer regeringen att fatta beslut om ändring i förordningen om sjöfartsstöd.

Minskade skatteintäkter

Orsaken till att sjöfartsstödet nu ska minskas med en procent är att tonnageskatten beräknas leda till en minskning av skatteintäkter med 45 miljoner kronor per år från 2017.

Av dessa 45 miljoner kronor finansieras 20 miljoner via den enprocentiga minskningen av sjöfartsstödet, medan 25 miljoner finansieras genom att anslagsmedel till utveckling av statens transportinfrastruktur minskar med motsvarande summa.

Större minskning från början

I utredningen av tonnageskattesystemet föreslogs en annan finansieringsmodell för de förlorade skatteintäkterna, där sjöfartsstödet skulle minska med 2,2 procent och därmed stå för en större andel av intäktsbortfallet. I den slutgiltiga modellen hade detta alltså ändrat till en procent, något som Svensk Sjöfarts vd Pia Berglund kommenterade så här i juni 2016:

– Ja, av de 45 miljoner kronor systemet ska kosta bekostas nu 25 miljoner av staten, istället för noll kronor som utredningen föreslog. Nu delar vi på finansieringen, och den del som näringen står för innebär att sjöfartsstödet sänks med ungefär en procent. Men blir det en omfattande inflaggning framöver, vilket vi förstås hoppas på, så hoppas vi också att den procentandelen ses över under de kommande åren.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]