I inrikes trafik är det lasttypen torr bulk som har minskat mest jämfört med förra året.

Fotograf: Klara Johansson

Kategori: Hamn/Logistik

Minskande godsmängd i svenska hamnar

Under tredje kvartalet 2023 minskade den hanterade godsmängden i svenska hamnar med 5 procent jämfört med motsvarande period 2022. Det visar ny preliminär statistik från Trafikanalys.

– Vi ser en nedgång i den hanterade godsvikten i svenska hamnar. Den minskade med 5 procent, eller 2 miljoner ton, från tredje kvartalet i fjol, säger statistiker Björn Tano i ett pressmeddelande.

Det är framför allt lastbilsgods i utrikes sjötrafik och torr bulk (som jord, sten, grus och sand) i inrikes sjötrafik som har minskat.

Den totala godshanteringen i de svenska hamnarna sjönk enligt Trafikanalys statistik från 41,7 miljoner ton till 39,7 miljoner ton under tredje kvartalet 2023 jämfört med samma period året före.

Tio procent mindre i inrikes trafik

I utrikes trafik minskade den hanterade godsmängden med 4 procent till 33,5 miljoner ton. Framför allt är det gods lastat på lastbilar och släp som har gått ner.

I inrikes trafik minskade den hanterade godsmängden med 10 procent till 6,3 miljoner ton. Här är det främst torr bulk som bidragit till minskningen. Denna lasttyp gick från höga nivåer tredje kvartalet 2022 och har minskat med 23 procent från 3,3 till 2,6 miljoner ton.

Antalet passagerare minskade också

Det totala antalet passagerare i de svenska hamnarna minskade med 3 procent, till 9,6 miljoner under ovan nämnda period.

I utrikes trafik minskade antalet passagerare med 3 procent till 7,9 miljoner. Främst är det passagerartrafiken till och från Finland som har bidragit till nedgången; här är minskningen 7 procent vilket motsvarar 150.000 passagerare.

I inrikes trafik minskade antalet passagerare under tredje kvartalet i år med 7 procent till 1,7 miljoner, uppger Trafikanalys.