Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart | Regelverk

Halverade svavelutsläpp för Stena Line

Stena AB rapporterar om minskade svavelutsläpp för sina shippingbolag sedan Seca-reglerna infördes. För Stena Lines del handlar det om 53 procent lägre svavelutsläpp.   

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]om 53 procent lägre svavelutsläpp.   

Uppgiften om de lägre svavelutsläppen kommer från företagets senaste hållbarhetsrapport, där man redovisar hur man arbetar strategiskt för att minska sin påverkan på miljön.

Företaget noterar särskilt hur svavelutsläppen minskat sedan införandet av Seca-reglerna i Nordeuropa den 1 januari 2015. För Stenas samtliga shippingbolag, som under 2015 uppges ha omfattat totalt 93 fartyg, framgår att de nya reglerna har gett en total minskning på över 4.000 ton svavelutsläpp mellan åren 2014 och 2015, från 27.000 ton till 23.000, vilket motsvarar en minskning på 15 procent.

”Strategiskt prioriterat”

Tittar man bara på Stena Line, vars flotta omfattar 34 fartyg varav 24 inom Seca-området, har de totala utsläppen minskat med 53 procent – från drygt 9.500 ton till knappt 4.500 ton.        

– Hållbarhet är ett strategiskt prioriterat område för Stena Line. Fokus på hållbarhet är inte bara viktigt för Stena Line utan för hela sjöfarten som behöver långsiktigt hållbara bränslealternativ för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga. Vi driver för närvarande en rad olika initiativ kring att hitta alternativa bränslen. Vårt metanolprojekt på Stena Germanica är ett exempel, vi tittar också på batteridrift som börjar bli ett intressant alternativ för sjöfarten, säger Carl-Johan Hagman, vd för Stena Line, i en skriftlig kommentar.

Överträffade målen

Även när det gäller bränsleförbrukningen hörs positiva tongångar. Enligt företaget har man som mål att minska bränsleförbrukningen inom shippingbolagen med 2,5 procent per år, där resultatet för 2015 blev en minskning av bränsleförbrukningen per nautisk mil på 2,8 procent.

I totalsiffror handlar det om att shippingbolagen år 2014 hade en bränsleförbrukning på 1.045 tusen ton och 2015 hade minskat denna till 1.039 tusen ton. Noteras kan då att flottan som ingår i rapporten ökade med två fartyg under dessa två år, från 91 stycken 2014 till nämnda 93 fartyg 2015. 

Bulbar och propellrar

För Stena Lines del minskade man bränsleförbrukningen per nautisk mil mellan åren 2014 till 2015 med 3,8 procent, samtidigt som man minskade koldioxidutsläppen per nautisk mil med 2,5 procent.

– Vi jobbar på bred front med många olika initiativ för att minska vår bränsleförbrukning inom ESP. Det handlar om allt från att byta bulbar och propellrar för att våra färjor ska kunna segla med minskat vattenmotstånd, till att vi arbetar med digitala lösningar, framför allt vårt Fuel Management System, där vi samlar in en mängd olika data från våra 34 färjors olika system, som sedan används för att optimera driften. Målet är att fram till 2030 ha minskat CO2 utsläppen per nautisk mil med 35 procent, säger Erik Lewenhaupt, Stena Lines hållbarhetschef.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]