Minskad godsomsättning i Klaipeda

Under år 2004 hanterade Klaipeda State Seaport 20,3 miljoner ton gods, vilket är 892.000 ton eller 4,2 procent mindre än året innan. Bulkgodset minskade med 53 procent på grund av ogynnsamma ryska järnvägstariffer och mindre spannmålstrafik. Den största ökningen noterades för tågfärjetrafiken (43 procent) som uppgick till 7.064 enheter samt containerhanteringen. Under år 2004 hanterades 174.241 TEU, vilket är 47 procent mer än året innan.