Minskad export slår mot hamnarna

Under det tredje kvartalet 2011 minskade godsvolymerna med tre procent i de svenska hamnarna till 42,7 miljoner ton, jämfört med motsvarande period i fjol. Detta visar kvartalsdata från Trafikanalys. Den ekonomiska oron i omvärlden påverkar tydligt de svenska exportföretagen, lastat gods minskade nämligen med fem procent jämfört med lossat som minskade med en procent.På passagerarsidan är det mer eller mindre oförändrat totalt sett, resandet minskade med blygsamma en procent. Gotlandstrafiken hade fyra procent färre resenärer.