Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Container | Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Minskad aktivitet i de svenska hamnarna

Totalt 173 miljoner ton gods hanterades förra året i de svenska hamnarna. Det innebär en minskning med 2 procent jämfört med året dessförinnan och indikerar att den långvariga nedgången fortsätter. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]edgången fortsätter. 

Siffrorna för 2012 års trafikflöden i de svenska hamnarna kommer från myndigheten Trafikanalys, som på tisdagen presenterade sin officiella statistik om sjötrafiken. 

Sämst för lossat gods

Enligt Trafikanalys innebär siffrorna för 2012 att godshanteringen nu är nere nästan på 2004 års nivå. Den största minskningen, 4 procent jämfört med 2011, visade de lossade varukvantiteterna, medan de lastade kvantiteterna minskade endast marginellt. 

Under året hanterade hamnarna totalt 65 miljoner ton flytande bulk, 30 miljoner ton torrbulk och 14 miljoner ton containergods. Rorogods (lastbilar, trailrar, järnvägsvagnar med mera) svarade för 44 miljoner ton och annan last (skogsprodukter, järn- och stålprodukter med mera) för 21 miljoner ton.

Totalt lossades 92 miljoner ton gods under året medan 81 miljoner ton lastades. De nordiska länderna samt övriga länder inom EU dominerade både som avsändare och mottagare.

Positivt för flytande bulkgods

Minskningen av de totala godskvantiteterna, alltså både det lastade och lossade, gällde de flesta lasttyperna. Bland annat minskade torrbulkgodset med 6 procent rorogodset med 4 procent. För flytande bulkgods, som är den största lasttypen inom sjötransporter, ökade däremot godsmängden med 4 procent. 

Ungefär hälften av den totala svenska godshanteringen utfördes i de fem största hamnarna. Av dessa var Göteborg störst; där hanterades 41 miljoner ton.

När det gäller den regionala fördelningen hanterade de västsvenska hamnarna 42 procent av den totala sjögodsmängden, medan hamnarna i Sydsverige hanterade 23 procent och hamnarna på Ostkusten, Öland och Gotland samt i Mälaren gemensamt hanterade resterande 35 procent av allt sjögods.  

Noterbart är allt att hela 73 procent av allt flytande bulkgods hanterades av de västsvenska hamnarna.

Minskad containerhantering

När det gäller mängden gods som transporterades i containrar uppgick den till 13.7 miljoner ton förra året, medan motsvarande siffra för 2011 var 13.9 miljoner ton. 

– Statistiken över containerhanteringen speglar Sveriges ökade handel med utlandet, som nu när vi har mer export än import säger Fredrik Söderbaum, projektledare vid Trafikanalys.

Färre fartygsanlöp 

Även antalet fartygsanlöp i hamnarna gick ned. Under år 2012 gjordes totalt 82.400 fartygsanlöp i hamnarna, vilket innebar en minskning med 4 procent jämfört med året innan. De flesta av fartygen gick i direkt fart mot utlandet.

På dessa fartyg transporterades 92 miljoner ton gods som lossades i hamnarna, medan utskeppningen uppgick till 81 miljoner ton gods.

Slutligen minskade även passagerartrafiken. År 2012 reste 26.2 miljoner passagerare med färjor som gick i utrikes trafik, vilket var en nedgång med 2 procent jämfört med 2011. Stockholm och Helsingborg var de hamnar som hade flest fartygspassagerare: 9.1 respektive 7.8 miljoner.

 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]