Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) och Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Politik

Ministerbesök i Göteborgs hamn

Under måndagen besökte Sveriges nya infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) Göteborgs hamn, det som en del av hans första resa ute i landet.

Dagen i Göteborg inleddes med ett besök på Volvo Cars där han besökte fabriken och diskuterade elektrifiering. Därefter besökte han Göteborgs hamn som bjöd på en tur genom hamnen med inspektionsfartyget M/S Hamnen innan han därefter mötte media på hamnens huvudkontor. Resan till Göteborg var ministerns första efter att han tillträdde på sin nya post.

– Jag har varit infrastrukturminister i åtta veckor och det har varit en del EU-relaterade resor, men detta är den första riktiga besöksdagen jag gör som minister och då passade det utmärkt att göra det i Göteborg, säger han till Sjöfartstidningen.

Andreas Carlson (KD) under sitt första besök i Göteborgs hamn som infrastruktur- och bostadsminister. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall

Tema omställning

Under sitt besök träffade han bland annat hamnens styrelseordförande Cecilia Magnusson (M) och hamnens vd Elvir Dzanic.

– Temat har varit omställningen och den elektrifiering som sker, både i fordornssektorn men som också kommer att behöva ske inom sjöfarten. Och sjöfartens omställning är komplex med tanke på att det är så långa distanser. Det kommer att behövas en bredd av olika drivmedel för att klara av det och där är Göteborgs hamn väldigt i framkant i hela världen så det är därför jag är här, säger han.

Tar över ordförandeskap

Andreas Carlson fick bland annat se de olika satsningar som görs i Göteborgs hamn kring elektrifiering, planerna på att etablera Europas första nav för elektrometanol och förverkligandet av den gröna korridoren mellan Göteborg och Rotterdam, vilken stöds av Clydebank-deklarationen som undertecknats av både Sverige och Nederländerna vid COP26.

– Detta blir en viktig ingång för mig efter årsskiftet när Sverige tar över EU-ordförandeskapet för transportministrarnas möten, säger han.