Utbildningsminister Mats Persson talade hos Svensk Sjöfart.

Fotograf: Albin Dahlin

Kategori: Forskning | Politik

Minister: Sjöfarten har tagits för given

Den svenska sjöfarten har en viktig funktion och behöver få bättre förutsättningar genom satsningar på forskning och utveckling. Det sa utbildningsminister Mats Persson när han inledningstalade på Svensk Sjöfarts höstmöte.

Utbildning, forskning och innovation stod på agendan när branschföreningen Svensk Sjöfart samlades till höstmöte på Moderna museet i Stockholm. Förutom utbildningsminister Mats Persson deltog flera ledamöter från riksdagens utbildningsutskott i en paneldiskussion om forskning och utbildning inom sjöfartsområdet. Dessutom bjöds det på ett antal presentationer om bland annat grön omställning, AI och cybersäkerhet.

Regeringen vill prioritera teknik

Utbildningsministern inledde dagen med att säga att både politiker och myndigheter länge tagit sjöfarten för given men att pandemin blev en ögonöppnare för hur viktig branschen är för ett exportberoende land som Sverige.

– Regeringen lägger nu om politiken för att möta global konkurrens med forskning och utveckling. Vi väljer att prioritera teknik och grön omställning, och här har sjöfarten en viktig del, sa Mats Persson.

Han pekade även på att det nu också satsas på yrkesutbildningar där man utökar med 7.000 platser. Inom sjöfartsområdet handlar det exempelvis om utbildning till marintekniker.

– Det är viktigt att tillräckligt många unga människor väljer de tekniska ämnena för att kunna ta de här jobben som finns i den gröna omställningen. Där är ju sjöfarten en framtidsbransch och en väldigt viktig del i detta. Detta kommer vi bara klara om vi gör detta tillsammans.

Ser tillgången till kompetens som avgörande

I en intervju med Sjöfartstidningen efter talet berättar Mats Persson mer konkret om hur sjöfarten påverkas av regeringens nya politik med satsningar på teknik.

– Ska vi klara en grön omställning måste sjöfarten vara en del av den, och med de ambitiösa planer som finns inom branschen så är tillgången till kompetens helt avgörande. Och vi genomför ju redan nu riktade utbildningssatsningar som är direkt riktade mot sjöfarten.

Hur ska sjöfartens kompetensförsörjning säkras?

– Kompetensbrist är ju ett jätteproblem för våra svenska företag, inte minst i sjöfartsbranschen. Det är därför vi gör de här massiva investeringarna nu i utbildning, och också därför vi gör tydliga prioriteringar. Vi bygger ut utbildningssystemet, men vi riktar in emot där det är brist, och det är ju inom teknik och grön omställning.

Svensk sjöfarts vd Anders Hermansson lyfte i sitt inledningsanförande att det är viktigt att sjöfarten ses som en egen industri när det gäller satsningar på forskning och utveckling. Han gav ett inspel till politiken att det är viktigt att sjöfart finns med som ett eget område i regeringens forskningsproposition som ska läggas fram nästa år. Utbildningsministern gav dock inget tydligt löfte i frågan på torsdagens möte.

– Det viktigaste är att vi inte tar sjöfarten för given och att svensk industri spelar en väldigt viktig roll. I min värld är sjöfarten en del av den svenska industrin, säger Mats Persson.