Fotograf: Norrköpings hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Minister lade räls i Norrköping

Nu startar bygget av järnvägen Kardonbanan, som förbinder Norrköpings hamn med stambanan.

I måndags lade infrastrukturminister Tomas Eneroth, Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och Lars Stjernqvist, kommunstyrelsens ordförande (S) i Norrköping, en bit räls i Norrköpings hamn för att symboliskt markera starten av bygget.

Historiskt viktig

Kardonbanan är en sju kilometer lång elektrifierad godsjärnväg som binder samman hamnen på Händelö med stambanan.

– Målet med Kardonbanan är att förstärka godskapaciteten och på ett smart sätt dra fördel av tidigare gjorda satsningar. Kardonbanan är historiskt viktig för Norrköping och också för Sverige, satsningen skapar möjlighet för företag att både vilja etablera och investera i staden, sa Tomas Eneroth, infrastrukturminister, under byggstartsceremonin för Kardonbanan.

Efterlängtad

Syftet med den nya järnvägen är att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. Det innebär mer miljövänliga transporter och för Norrköpings hamn är Kardonbanan betydelsefull.

– Det här är väldigt efterlängtat. Vi har jobbat för det här projektet under många år så det är en stor dag, säger Ola Hjärtström, marknadschef på Norrköpings Hamn.

Frigör plats för Ostlänken

Projektet drivs av Trafikverket tillsammans med Norrköpings kommun. Drygt 100 personer från regionens näringsliv, näringslivsdepartementet, kommuner och statliga verk deltog på byggstartceremonin i Louise De Geer konsert och kongress i Norrköping.

”Kardonbanan är en viktig förutsättning för byggnation av Ostlänken då vi måste frigöra plats för Ostlänken genom att flytta godshanteringen från dagens centrala läge av staden till Händelö norr om Norrköping”, skriver Trafikverket på sin hemsida.