Minister döpte fartyg i Göteborg

I lördags döptes Rederi AB Transatlantics ro-ro-fartyg TransTimber vid Frihamnspiren i Göteborg. Gudmor var infrastrukturminister Åsa Torstensson. Fartyget är det sista i den trio ro-ro-fartyg som byggts av Aker Yards i Finland och som satts i trafik i Stora Ensos NETTS-system. Fartygen seglar mellan Kemi och Oulo till Göteborg och Lübeck. 60 procent av laskapaciteten är reserverad för Stora Enso. Resten erbjuds tredjepartskunder genom Transatlantics dotterbolag TransLumi Line. Fartygen är byggda till isklass 1A Super och har en hög miljöprofil med katalysatorer, lågsvavlig olja och landström vid lastning/lossning.