Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Miljö | Politik | Regelverk

Mindre svavel i Göteborg

Svaveloxider och partiklar från fartygens avgaser har minskat dramatiskt efter Seca trädde i kraft den 1 januari 2015 enligt Göteborgs Hamn.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] enligt Göteborgs Hamn.

EU:s svaveldirektiv där svavelinnehållet i fartygsbränsle som används inom Seca i norra Europa får innehålla max 0,1 procent svavel infördes den 1 januari 2015. I Göteborgsområdet har sjöfartens utsläpp minskat från 330 ton svaveldioxid 2014, till 91 ton 2015, vilket innebär en minskning med över 70 procent. Partikelutsläppen halverades, från 22 ton till 11 ton under samma period. Det är Göteborgs Hamn som presenterar siffrorna som tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Det här är väldigt positivt, både för miljön och människors hälsa. Svavelutsläpp är sjöfartens stora problem globalt och det här visar att direktivet verkligen gjort skillnad i vårt närområde, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Orättvis utformning

Redan från början kritiserades utformningen av det europeiska Sulphur Emissions Control Area, Seca, för att det bara omfattar Östersjön, delar av Nordsjön och Engelska kanalen samt Irländska sjön. Farvattnen i västra och södra Europa omfattas inte. Där liksom i övriga världen kan billigare fartygsbränsle med högre svavelinnehåll användas.

– Det är olyckligt att våra låga gränsvärden inte har införts på en global nivå. Det innebär att bland annat svensk basindustri, som använder sig av sjöfrakt i stor utsträckning, fått svårare att konkurrera prismässigt, säger Magnus Kårestedt.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]