Mindre brist på sjöbefäl än befarat

Idag råder det närmast jämvikt mellan utbud och efterfrågan på den internationella sjöarbetsmarknaden, dock med en viss brist, cirka 2 procent, på befälssidan. Det visar den senaste uppdateringen av den arbetskraftstudie som de internationella sjöfartsorganisationerna Bimco och International Shipping Federation, ISF, publicerade första gången 1990, och som sedan har reviderats vart femte år. Uppdateringen är den mest omfattande hittills och bygger på betydligt mer data än de tidigare, varför uppgifterna inte helt kan jämföras med tidigare revideringar.Bland annat har man ”hittat” betydligt fler befäl i världen än tidigare. i 2005 års uppdatering beräknade man att sjöbefälskåren i världen bestod av 466.000 personer. I år är den siffran uppe i 624.000. Till detta kommer 747.000 manskap.I rapporten poängteras också att det kan finnas betydligt större brister i vissa specialistbefattningar och i en del marknadsnischer, och bristen kan även generellt bli betydligt värre. Att det råder balans idag beror enligt rapporten huvudsakligen på finanskrisen och lågkonjunkturen. I ett scenario där återhämtningen blir snabb kan bristen öka till 11 procent 2015 för att därefter minska till 9 procent 2020. I ett ”kallt” scenario kvarstår bristen på 2 procent 2015 för att bytas till ett lika stort överskott 2020. I referens-scenariot som studien anser är det mest sannolika ökar den generella bristen till 5 procent 2015, för att minska till 1 procent 2020.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]