Kategori: Miljö

Miljöteknik i fokus på Wärtsilä-webinar

Under ett webbseminarium (webinar) arrangerat av Wärtsilä presenterades lösningar för att möta kommande miljökrav för sjöfarten.

Britt-Mari Kullas-Nyman, General Manager Environmental Services vid Wärtsilä, tog upp olika alternativ för att minimera SOx-utsläpp: MDO, LNG-drift eller scrubber. 

Ett av hennes exempel var scrubberinstallationen på Containerships VII, som togs i bruk i slutet av november 2011.

– Scrubbern har fungerat bra och effektiviteten har varit bra. Vi har haft vissa problem med att rena vattnet, men har en lösning och modifierar vattenbehandlingssystemet, sade Kullas-Nyman.

– Metanol är också en möjlighet som vi tittar på, men vi har ingen färdig lösning än. Det är ett intressant alternativ. 

Bland talarna fanns också Anders Hermansson, teknisk chef på Tarbit Shipping AB. Han berättade om konverteringen av kemikalietankern Bit Viking till LNG-drift.

– Fartyget har varit sex månader i trafik, vi har utfört 12 bunkringsoperationer och hittills har vi reducerat 240 ton NOx.

– Utan subsidier anser jag att det inte finns möjligheter att konvertera ett fartyg som Bit Viking till LNG. Utan den typ av NOx-fond som finns i Norge är det svårt.

Beträffande nybyggen ser han inga problem om alla andra förutsättningar är på plats. Anders Hermansson säger att det idag är det litet dyrare att bygga fartyg med LNG-drift, men att skillnaden blir mindre då det blir fler och fler fartyg och varven får allt mer erfarenhet.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.