Miljöseminarium inför ministermöte i Göteborg

Den tredje maj arrangerar Sveriges Redareförening, Göteborgs Hamn och Projekt Grön Kemi ett seminarium inför ministermötet på Nordsjökonferensen i Göteborg den 4–5 maj. Seminariet ”Mind the gap” handlar om hur det marina miljöskyddet kan förbättras genom att gapet mellan tillgänglig teknik och antalet välutrustade fartyg minskar. Deltagandet är kostnadsfritt.