Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Miljö

Miljöräddning pågår på norra Östersjön

Kustbevakningsfartyget KBV 033 är sedan tidig måndag morgon på platsen för oljeutsläppet från det läckande vraket på norra Östersjön.

Under måndagen försökte KBV 033 också undersöka det oljeläckande vraket med hjälp av en fjärrstyrd undervattensrobot (ROV). Vraket efter lastfartyget Immen ligger på 133 meters djup på en position mellan Gotska Sandön och Sandhamn och är omgivet av trålar som fastnat, livbåtar, tågvirke och diverse bråte. Undersökningen fick avbrytas eftersom det var alltför stor risk för att ROV skulle fastna i vraket.

Den olja som kommer upp till ytan är av varierande karaktär, uppger Kustbevakningen. De tyngre fraktionerna kan miljöskyddsfartygen ta upp ur vattnet med sina upptagningssystem medan de lättare delarna av utsläppet kommer att dunsta från vattenytan.

Gynnsam prognos

På måndag eftermiddag bedömde Kustbevakningen att väderförutsättningarna för att ta upp oljan såg goda ut fram till och med onsdag, varefter vindarna väntas tillta något. En oljedriftsprognos visade ingen risk för att olja skulle närma sig land åtminstone under de då kommande tre dygnen.

KBV 033 avlöste KBV 002 Triton, som inlett upptagningen av olja med sitt upptagningssystem. Triton satte söndag kväll kurs mot Visby, där fartyget på måndagen höll öppet för besökare från måndag till onsdag. På torsdag eftermiddag kommer KBV 002 att förevisa sitt system för storskalig brandsläckning med vattenkanoner utanför kallbadhuset i Visby hamn.