Miljöpris till Chalmers och Johan Mellqvist

Chalmers Tekniska Högskola och docent Johan Mellqvist med team tilldelas Stockholms Hamnars miljöpris Miljöbojen. Priset får de för att de utvecklat en teknik för att upptäcka och mäta otillåtna utsläpp till sjöss från luften. Med den nya, internationellt uppmärksammade tekniken kontrolleras svavelhalten i avgaser från fartyg dels genom att man mäter hur ljuset på vattnet reflekteras genom avgasröken, dels genom att man flyger genom avgaserna för att ta ett gasprov.