Fotograf: Nina Barne, Kustbevakningen

Kategori: Miljö | Specialfartyg

Miljöövning i Öresund

I morgon onsdag och på torsdag deltar Kustbevakningen i en miljöövning i Öresund tillsammans med Tyskland och Danmark. 

I övningen kommer man bland annat att träna på att ta hand om oljeutsläpp. Övningen, som går under namnet Swedenger efter ländernas begynnelsebokstäver, grundar sig på ett trilateralt avtal mellan Sverige, Danmark och Tyskland.

Närmaste fartyget

Enligt Kustbevakningen handlar det framför allt om hur de tre ländernas fartyg och flygplan, avsedda för övervakning och räddningstjänst, ska kunna användas snabbt på respektive lands områden i sydvästra Östersjön, med förberedda diplomatiska tillstånd.

– Tack vare avtalet kan det fartyg som är närmast ett utsläpp användas för en insats, oavsett vilket av länderna det kommer ifrån, säger Manuel Dahlberg, övningsledare och räddningstjänsthandläggare vid Kustbevakningen i ett pressmeddelande.

Överraskning

Typiska moment i en Swedengerövning är rutiner för tillgång till respektive lands territorialhav, men även praktiskt hur man använder utrustning och samarbetar operativt via en stab för att bekämpa olja eller utsläpp av andra skadliga ämnen till sjöss. Vid årets övning i Öresund finns oljeupptagning, nödläktring, nödbogsering och skrovinspektion bland de möjliga arbetsuppgifterna.

– Exakt vad vi ska göra blir ett överraskningsmoment för deltagarna. Det blir betydligt mer verklighetstroget på så vis, säger Manuel Dahlberg.