Fotograf: Mostphotos

Kategori: Forskning

Miljoner till miljöforskning

En forskargrupp från VTI och Göteborgs universitet har tilldelats över sex miljoner kronor för att undersöka de bästa sätten att minska utsläpp från sjöfartsindustrin.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]rån sjöfartsindustrin.

– Det finns ett stort behov av kunskap om hur sjöfartens effekter på miljön kan minskas och med det här projektet kommer vi att bidra till att öka kunskapen avsevärt. Vi gör det med hjälp av vår kompetens inom både transportekonomi och miljö, säger Tomas Svensson, generaldirektör för VTI, i ett pressmeddelande.

Fartyg släpper främst ut koldioxid, svaveloxid, kväveoxider och partiklar som påverkar människors hälsa. Men nu har en forskargrupp från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, och Göteborgs universitet tilldelats 6,4 miljoner kronor för projektet ”Morötter och piskor inom sjöfarten för att uppnå miljökvalitetsmål”.

”Viktigt projekt”

Projektet finansieras till hälften av Trafikverket och till hälften av Vinnova. Projektet ska pågå fram till slutet av 2019.

– Det här är ett mycket viktigt projekt bland annat för att sjöfarten står för en växande andel av miljöbelastningen och diskussioner pågår om att flytta över fler godstransporter från väg till sjöfart, säger Inge Vierth, som är forskare på VTI och leder projektet.

Projektet ska fokusera på att analysera vilka styrmedel och åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att minska sjöfartens miljöpåverkan. Detta för att uppfylla fyra av de krav miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om – begränsad miljöpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning samt ingen övergödning.

Ska uppfylla miljömål

Enligt projektgruppen är det nödvändigt att utveckla nya och befintliga styrmedel eftersom man inte kan förvänta sig att sjöfartsnäringen frivilligt kommer göra det som krävs för att nå miljökvalitetsmålen. I projektet ska forskarna studera både åtgärder som fartygsägare- eller operatörer genomför på grund av att styrmedel införs eller förändras, och åtgärder de för på eget initiativ.

– Vi ser fram emot att arbeta med projektet tillsammans med våra kollegor på Göteborgs universitet. För att få med alla viktiga aktörer har vi dessutom bildat en referensgrupp med externa experter från forskning, näringsliv, miljöorganisationer och myndigheter, säger Inge Vierth.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]