Miljöminister Karolina Skog Miljödepartementet Energidepartementet

Fotograf: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Kategori: Miljö | Politik

Miljoner till biogassatsningar

Regeringen skjuter till 200 miljoner kronor till ett innovationskluster för flytande biogas. Även sjöfarten får ta del av kakan. 

Syftet med satsningen är att skynda på omställningen till fossilfria tunga transporter. Med miljonerna ska Energimyndigheten inrätta ett innovationskluster för att stötta utveckling och användning av flytande biogas i tung trafik, däribland sjöfart.

Sjöfarten

Man vill också synliggöra smarta lösningar för omställning till fossilfri tung trafik och skapa möjligheter för export av både kunskap och svensk teknik. 

− Hittills har vi mest använt biogas i vägtransporter, men vi ser att den har goda möjligheter att ersätta fossila bränslen inom industri och sjöfart, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

Permanent världsutställning

Regeringens ambition är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

− Regeringen håller med branschen om att det är viktigt att visa upp våra lyckade exempel och vi ses redan i många delar av världen som föregångare i omställningen. Den här typen av satsning är ett steg på vägen mot Sverige som en permanent världsutställning, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S).

Under fyra år

Själva innovationsklustret ska, enligt regeringen, inrättas som en fysisk plats i Sverige som kan besökas av både nationella och internationella beslutsfattare. Vilken platsen blir avgörs genom en utlysning. De 200 miljoner ska fördelas mellan 2018-2021, övervägande delen läggs på sista året med 115 miljoner kronor. 

Satt ner foten

Svensk Sjöfart välkomnar regeringen biogas-satsning. 

– Vi gläds förstås särskilt åt att miljöminister Karolina Skog (MP) ser sjöfarten som en bransch med utvecklingspotential inom just biogas. Särskilt med tanke på att IMO nu så tydligt satt ner foten vad gäller en långsiktig plan för att reducera sjöfartens klimatpåverkan, säger Pia Berglund, vice vd på föreningen Svensk Sjöfart.