Miljondonation från Lindén till ”Jarramas”

Ulf G. Lindén har donerat en miljon kronor till Marinmusei Vänners Rädda Jarramasfonden. Pengarna skall användas till renoveringen av museifartyget ”Jarramas” i Karlskrona, ett 5-årigt projekt som är kostnadsberäknat till cirka 12 miljoner kronor. ”Jarramas” sjösattes 1900 och är flottans sist byggda fullriggare.