Miljöindex från projekt till förening

Clean Shipping Index, CSI, som initierades av Västra Götalandregionen 2006, har blivit framgångsrikt. Gensvaret har varit stort och CSI har fått flera priser. Flera svenska och utländska exportföretag och rederier har anslutit sig.Fram till nu har det varit ett projekt som haft EU-finansiering fram till 2010 och med fortsatt stöd från Västra Götalandregionen, Göteborgs Stad, Länstyrelsen, Göteborgsregionens Kommunalförbund samt Havs- och vattenmyndigheten.CSI fokuserar nu på en internationell lansering, och Västra Götalands regionstyrelse har beslutat att bilda en ideell förening för att säkra verksamhetens framtid.