Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Skeppsbyggnad

”Miljöfartyg” sjösattes

Biooljedrift och oljesaneringskapacitet gör ”Aura II” till ett banbrytande lastfartygsprojekt.

Nybygge Den 1 mars 2012 sjösattes nybygge nummer 1379 vid STX Finlands varv i Åbo. Beställare till detta speciella lastfartyg är Oy Gaiamare Ab, ett närstående företag till Meriaura Oy.

Tills vidare används projektnamnet Aura II för nybygget, som kommer att få ett annat namn innan hon sätts i trafik. Det 105,4 meter långa och 18,8 meter breda fartyget har ett stort öppet akterdäck med ytan 1 600 kvadratmeter. Dödvikten är 3 200 ton vid designat djupgående.

– Aura II är en vidareutvecklad version av vårt första nybygge Aura, upplyser Jussi Mälkiä, styrelseordförande i Meriaura Oy.  Både vi och våra kunder har stora förväntningar på detta nya fartyg.

Hållbara lösningar

Projektet innehåller onekligen en hel del nytänkande, inte minst på miljösidan. Det diesel-elektriska maskineriet kommer att kunna använda bioolja som bränsle. Vidare förbereds nybygget för oljesanering. Ombord finns uppsamlingstankar med kapacitet för 2 700 kubikmeter.

– Vår målsättning är att utveckla hållbara sjöfartslogistiska lösningar för framtiden. Vi gör det genom att transportera fasta biobränslen, men också genom att själva använda bioolja, förklarar Matti-Mikael Koskinen, verkställande direktör för Meriaura Oy.

Till företagsgruppen kring Meriaura hör också Sybimar Oy i Nystad, som tillverkar bioolja.

– Eftersom denna produktion inte kommer att räcka till för vårt behov har vi dessutom andra ”oljekällor” som använder avfall från livsmedelsindustrin. Men vi kommer antagligen också att vara tvungna att använda fossil olja emellanåt. Det är en fråga om tillgång på bränsle, påpekar Jussi Mälkiä.

– Nu har även olika produkter av tallolja blivit aktuella. Skogsindustrin håller på att bli intresserad och vi tror att det så småningom kommer att finns ett utbud även på denna typ av bränslen, inflikar Matti-Mikael Koskinen.

Specialuppdrag

Meriaura har bland annat krävande projekttransporter som specialitet. Den nyaste landvinningen inom denna sektor är transporter i samband med byggandet av vindkraftparker till havs.

– Det är denna typ av uppdrag som vårt föregående nybygge Aura redan i dagens läge utför och det nya fartyget kommer att utföra allt mer i framtiden.

Förutom projektlaster kan nybygget transportera bulklaster på det öppna akterdäcket. Den enda begränsningen är att de ska tåla väder och vind, eftersom lasten transporteras på däck.

Viktigt projekt

Aura II har även stor betydelse för Åbovarvet, trots att skillnaden i storlek jämfört med föregående nybygge, kryssningsfartyget Allure of the Seas om 225 000 GT, är enorm. 

– Trots den ringa storleken är detta ett viktigt projekt för varvet, säger Jari Anttila, chef för Åbovarvet och nyutnämnd operativ direktör för STX Finland Oy.

– Vi hade en lång period med låg sysselsättning och ingenting i varvets produktion. Detta projekt var det första som vi åter kunde starta upp produktionen med.

– Detta är också ett krävande och brådskande projekt, tillägger Henry Lindborg, som är varvets projektchef för nybygge 1379.

Leveransen är planerad till maj 2012.