Miljödomstolen avslår Norvikudden

Miljödomstolen avslår Stockholms Hamn AB:s ansökan om tillstånd till anläggande och drift av hamn vid Norvikudden i Nynäshamns kommun, det meddelade idag Nacka Tingsrätt.”Miljödomstolen anser att den utredning som förelagts domstolen i målet talar med styrka för att det finns alternativa (någon eller flera befintliga hamnar) som innebär mindre intrång för människors hälsa och miljön än en ny hamn vid Norvikudden. Det saknas dessutom en mera preciserad samhällsekonomisk analys. Ansökan har därför avslagits.”– Vi är förvånade men får ta till oss att vi inte har nått ända fram med våra argument. Med all sannolikhet kommer vi att överklaga domen, säger Henrik Widerståhl, tillförordnad vd för Stocholms Hamnar.Widerståhl menar att en ny hamn behövs, trots att domen säger att det finns andra alternativa hamnar – i praktiken Södertälje, Norrköping och Oxelösund samt Gävle – som kan klara godsflödena till Stockholm. I en tung inlaga till domstolen har Kammarkollegiet hävdat just detta.– Det är en uppenbar partsinlaga från en av våra närmsta konkurrenter, Södertälje, som säger att ”det här fixar vi”.Stockholms Hamn AB döms också att betala diverse rättegångskostnader på sammanlagt drygt 3 miljoner kronor, plus ränta och moms.Domen kan överklagas till Miljööverdomstolen senast den 4 januari 2010.