Miljardskadestånd för Exxon

En federal domstol i San Francisco har dömt oljejätten Exxon Mobil Corporation att betala USD 507,5 miljoner i skadestånd, inklusive ränta på 5,9 procent från ett domstolsbeslut i september 1996, för Exxon Valdez-olyckan. Räntebeloppet uppgår till omkring USD 480 miljoner. Bolagets rättegångskostnader under åren uppgår till USD 70 miljoner, kostnaderna får Exxon enligt domstolsbeslutet stå för själva. Exxon har också betalat över USD 2 miljarder i saneringskostnader. Offren för oljeolyckan stämde Exxon på USD 5 miljarder 1989, fem år senare fick de rätt till pengarna i ett domstolsbeslut. Exxon överklagade och frågan har sedan dess varit uppe i domstol flertalet gånger och det ursprungliga skadeståndet har nu krympt till en femtedel.Den 24 mars 1989 grundstötte oljetankern Exxon Valdez (numera Mediterranean) utanför Alaskas kust och orsakade ett oljeutsläpp på 42.000 kubikmeter råolja. Katastrofen ledde till svåra konsekvenser för miljö och djurliv och är en av de värsta oljekatastroferna i USA:s historia.