Så kommer de nya färjorna att se ut. Den första levereras 2024.

Fotograf: Trafikverket Färjerederiet

Kategori: Färjetrafik | Skeppsbyggnad

Miljardorder på fyra elfärjor

Fyra nya elfärjor med möjlighet till fjärrstyrning. Det är vad Färjerederiet beställde från varvet Holland Shipyards Group i Nederländerna under tisdagen. 

Det är en rejäl investering som Trafikverket Färjerederiet sjösatte under tisdagen genom upphandlingen av de fyra eldrivna automatiserade färjorna för Ljusteröleden och Vaxholmsleden i Stockholms skärgård, en investering på totalt en miljard kronor.

– Det här är den största investering som Färjerederiet någonsin gjort och är ett stort steg både för klimatet och i teknikutveckling för säkrare sjöfart, säger Erik Froste, rederichef i ett pressmeddelande.

Erik Froste, rederichef, Trafikverkets Färjerederi. Foto: Färjerederiet

En del av Vision 45

Satsningen är en del av rederiets Vision 45, en plan för en klimatneutral färjetrafik till år 2045. Det Nederländska varvet Holland Shipyards Group vann upphandlingen om de fyra elfärjorna som i första hand ska gå på el men som enligt pressmeddelandet även har backupmotorer som går på HVO.

Den första av färjorna har en planerad leverans sommaren 2024. Därefter kommer de andra färjorna med ungefär ett års mellanrum.

I kontraktet ingår en beställning av två frigående hybridelfärjor med fyra anläggningar för automooring, två laddstationer, en simulatoranläggning och ett fjärrstyrningscenter. Färjerederiets tilldelningsbeslut omfattar dock hela upphandlingen som totalt rör fyra färjor, åtta anläggningar för automooring och fyra laddningsutrustningar.

Framtidens färjor

De nya färjorna utrustas med smart teknik som gör att de ska kunna korsa färjeleden med endast en knapptryckning. Vid fartygets ankomst förtöjer de helt själva och fäller upp bommarna så att bilarna kan köra av. Under lossning och lastning pågår laddning av batterierna från landström. Även om färjorna är utrustade med mycket digitaliserings- och automatiseringsteknik kan de även köras som en vanlig färja.

– Tekniken fungerar som ett stöd för personalen. Det tekniska systemet höjer säkerheten och gör det datorer gör bäst – lär sig att upprepa samma handlingsmönster. På så sätt hittas den mest miljövänliga körningen, säger Erik Froste i pressmeddelandet.