Miljardkostnad för oljeläckage

Regionförbundet och det internationella projektet Baltic Master har sammanställt en konsekvensrapport för de svenska kustkommunerna vid framtida stora oljeolyckor på Östersjön. I rapporten används exemplet att ett dubbelskrovigt tankfartyg lastat med 90.000 ton råolja kolliderar med ett mindre lastfartyg söder om Öland. Exemplet blir än mer aktuellt med tanke på att det svenskflaggade ro-ro-fartyget Finnbirch förliste i regionen 1 november, närmare bestämt i farvattnen ost om Kårehamn på Öland. Rapporten framhåller att de förväntade kostnaderna för samhället uppgår till närmare SEK 1 miljard. Enligt scenariot flyter 20.000 ton olja i land, vilket ger saneringskostnader på SEK 350 miljoner. Minskad turism och påverkan på fisket ger förluster på mer än SEK 600 miljoner.