Militärtransportsutredning av ”Estonia” klar

Den kommission som tillsatts av de estniska åklagarmyndigheterna, säkerhetspolisen och försvarsministeriet för att utreda militärtransporter på ”Estonia” lämnade sin rapport den 10 mars. Regeringen skall diskutera rapporten tidigast den 16 mars för att därefter besluta om arbetet skall fortsätta och om rapporten skall offentliggöras. Kommissionens uppgift var att utreda om det fanns ett samband mellan transporter av militärutrustning på ”Estonia” i september 1994 och förlisningen. I en tidigare rapport förklarade kommissionen att ingen estnisk myndighet hade varit medveten om transporterna av militärutrustning på ”Estonia”.Det estniska parlamentets kommission för utredningen av militärtransporter på ”Estonia” ska slutföra sitt arbete den 1 juli.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.