Metanolterminal till Vysotsk

St Petersburgsregionens administration har gett klartecken för projektet ”Baltic Initiative Viborg”, som går ut på att bygga en olje- och kemikalieterminal i Vysotsk för USD 25 miljoner. Regionadministrationen stöder projektet eftersom Ryssland tills vidare saknar terminaler för omlastning av metanol från järnväg till tankfartyg. Hela den ryska produktionen skeppas i dagens läge ut över hamnar i Finland och de baltiska staterna. Terminalen får 25.000 kubikmeters cisternkapacitet och kan årligen hantera ca 450.000 ton. Den skall stå klar år 2008.SeaNews.ru påpekar riskerna i hanteringen av metanol. Vid eventuella haverier är metanol mycket farligare än olja, men den oklara ägarstrukturen i Baltic Initiative ger inte svar på frågan om vem som har ansvaret om något skulle hända.