Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Regelverk

Mer tillsyn till klassningssällskapen

Transportstyrelsen har tagit beslut om att delegera mer av sin tillsynsverksamhet till klassificeringssällskapen.

Från och med 1 januari 2016 kommer fler tillsynsområden inom Transportstyrelsen att delegeras till externa så kallade erkända organisationer – det vill säga klassificeringssällskap.

Transportstyrelsen har redan idag delegerat en del tillsynsuppgifter till klassificeringssällskapen. Men enligt Transportstyrelsen finns det starka önskemål från flera håll om att delegera ytterligare verksamhet inom sjöfartsområdet.

Ökad flexibilitet

– För vår del innebär detta en ökad flexibilitet. Men vi har också fått önskemål från branschen om att i större grad delegera ut uppgifter till sällskapen, säger Gunnar Ljungberg, enhetschef på sjö- och luftfartsavdelningen på Transportstyrelsen, till Sjöfartstidningen.

– Detta är ytterligare ett steg i en större förändring som vi håller på att genomföra inom Transportstyrelsen. En annan del är att vi jobbar med uppdaterade föreskrifter för branschen.

Anpassning till nya förutsättnignar

De uppgifter som nu delegeras ut är möjligheten att utfärda och förnya praktiskt taget alla certifikat och dokument som berör sjöfarten (se hela listan i botten på artikeln). Det som fortfarande ligger kvar hos Transportstyrelsen är till exempel port state-kontrollerna.

– Genom vårt beslut gör vi det möjligt för branschen att snabbare få service och att välja vem som ska genomföra tillsynen, säger Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren.

Enligt henne så är införandet av delegeringarna ett exempel på hur myndigheten anpassar sig till branschen behov. Bland annat eftersom antalet svenskflaggade fartyg i internationell trafik har minskat.

Följande uppgifter delegeras till klassificeringssällskap:

Utfärda och förnya följande certifikat och dokument:
– Dokument om godkänd säkerhetsorganisation (DOC)

– Certifikat om godkänd säkerhetsorganisation (SMC)
– Internationellt säkerhetscertifikat för passagerarfartyg (HPC)
– Säkerhetscertifikat för höghastighetsfartyg 1994 (HHC)
– Säkerhetscertifikat för höghastighetsfartyg 2000 (HHC2)
– Säkerhetscertifikat för fartyg med speciellt användningsområde (SPSS)

Utföra mätningar och beräkningar som utgör underlag för:
– Internationellt mätbrev, International Tonnage Certificate (ITC)

Utfärda och förnya:
– Sjöarbetscertifikat och försäkran om överensstämmelse med sjöarbetskonventionen, Maritime Labour Convention (MLC)

Kommentarer

 • Anonymous

  Detta är otroligt välkommet och efterlängat! Transportstyrelsen går från klarhet till klarhet! Bra jobbat!

 • Anonymous

  Men ISPS delegeringen fattas i listan, så TS måste fortfarande ombord med 2,5 års intervall.

 • Förvånad

  De går till och med längre än Danmark…

 • Kalle sjöman

  Bra det ger arbetstillfällen för de duktiga sjöfartsinspektörerna på den privata marknaden med högre löner.

 • Bengt Björkholm

  äntligen, kunde införas under finsk flagg också för att undvika onödig byråkrati och omotiverade tjänstemän…..

 • Anonym

  ISPS har redan blivit delegerat till RO.

  • Anonymous

   Det står inget om ISPS i nuvarande delegationsavtal från Transportstyrelsen, Var har du funnit den informationen?

 • Pia Berglund, VD Svensk Sjöfart

  ISPS kommer också att delegeras men omfattas enligt av ett annat EU-direktiv därför kommer det i ett separat beslut enligt information från Ingrid Cherfils, chef för Sjö- och Luftfartsavdelningen på Transportstyrelsen. Vi i branschen är mycket nöjda och glada över denna möjlighet!

  • Anonymous

   Det är positivt om beslutet kommer. Slopas/förändras tillsyns årsavgiften eller kommer den att vara kvar i samma form?

 • Bergman

  Man verkar omedveten om att utnyttja den unika situation som en flaggstat har. Klassningssällskap sitter mer i knäna på kunder än flaggstat. Men såklart, efter den extrema utarmning som drabbat sjöfartsinspektionen de senaste åren där man eftersträvar samma utopi som resten av samhället; att alla ska vara överens och bortse från sin subjektivitet. Alla parter förutsätts vara helt objektiva – vilket kräver korkade chefer – vilket också var den första spiken i kistan. Nu i la-la-la landet behöver vi enbart övertyga varandra och oss själva om att det går bra, medan det egentligen går åt skogen.

 • Förste Fartygsinspektör Michael Johansson

  Den som är påläst och insatt i ämnet förstår hur galet detta är. Många länder har redan gjort resan och tar nu hem fartygen igen så att tillsyn kan bedrivas av en oberoende part. Glöm aldrig att Klassen har hela tiden ekonomisk tryck på sig. Har till och med slutat att lägga conditions på fartygen utan tycker det låter bättre med memo som överlämnas till redare. Jag gör mycket Hamnstatskonroller Port State Control och ibland kan man undra hur klassen kan hinna med upp till 10-12 besiktningar på ett hamnuppehåll, certifikaten blir stämplade i alla fall.
  Hur skall klassen utöva tillsyn på arbetsmiljö och skyddsanordningar som är svenska regelverk, en klassinspektör har aldrig haft föreskriften i sin hand.
  Transportstyrelsen måste öka sin kontroll på klassen, detta är under uppbyggnad, men det dröjer innan vi har en fullvärdig klasskontroll.
  Kanske låter som jag är livrädd att bli av med jobbet, arbetsbelastningen kommer att öka, men att om man vill behålla den höga kvalite som TS fortfarande har men kommer givetvis att tappa, ja då söker man sig därifrån, för jobb finns det gott om

Artikeln är stängd för fler kommentarer