Hamnarna i Storbritannien stängs för ryska fartyg. Bilden är från Teesport.

Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Säkerhet | Politik

Mer sanktioner att vänta

Kriget i Ukraina har inte ännu påverkat den svenska sjöfarten i någon dramatisk omfattning, men det kan inte uteslutas att ytterligare sanktioner mot Ryssland kommer att ändra på detta. På föreningen Svensk Sjöfart följer man utvecklingen noga.

EU och vissa stater utanför EU har i olika omgångar antagit sanktioner som påverkar handeln med Ryssland. Föreningen Svensk Sjöfart följer situationen och t f vd Anders Hermansson säger till Sjöfartstidningen att sanktionerna därför redan påverkar de möjligheter som finns att bedriva fartygstrafik till och från Ryssland.

– Rederierna följer nogsamt de regler som införs och överväger naturligtvis också kontinuerligt säkerhetsläget på olika håll. 

Informerar och bistår

Föreningen Svensk Sjöfart följer situationen noga, upplyser Anders Hermansson vidare.

– Vi håller våra medlemmar löpande informerade om de här frågorna och den information vi har. Vi jobbar också aktivt med att vid behov bistå dem i olika frågor som kan dyka upp i relation till den har situationen som vi nu har. Därtill jobbar vi jobbar också inom ramen för Ecsa och ICS med de här frågorna. Där har vi mycket diskussioner om de frågor som vi har gemensamt inom hela sjöfartsnäringen europeisk och globalt.

Effektiva sanktioner

Anders Hermansson säger att Svensk Sjöfart följer arbetet med vilka sanktioner som antas och löpande informerar sina medlemmar kring detta och också hjälper dem med att få klarhet i vad de de innebär i praktiken.

– Det är jättetydligt från kommissionen och från de flesta medlemsstater, däribland Sverige, att man vill ha omfattande och effektiva sanktioner mot Ryssland. Transporter av naturgas och råolja ut från Ryssland omfattas ännu inte av sanktioner, men efter vad vi erfar finns diskussioner också kring dessa produkter. Några sådana sanktioner har inte införts, men mycket av handeln med de här produkterna har redan begränsats i praktiken eftersom betalningsflödena påverkas, förklarar han.

Diskussioner pågår

Även om Anders Hermansson inte vill spekulera i ytterligare sanktioner påpekar han EU har aviserat att det pågår diskussioner om ytterligare sanktioner. Senast igår antog Europaparlamentet en resolution med en begäran om att EU beslutar om sanktioner mot trafik med fartyg på Ryssland.

– Det är klart att handeln med Ryssland påverkas och det är ju hela avsikten med sanktionerna. Vi ser att handeln minskar och när industriföretag som har produktion i Ryssland eller som importerar produkter från Ryssland väljer andra lösningar så påverkas också transporterna i väldigt hög grad. De ekonomiska sanktionerna som är på plats har en hämmande effekt på hela handeln. Sedan tar det kanske lite tid innan det är fullt ut och syns vilka effekter det får. 

Storbritannien stänger hamnar

Att allt kraftigare sanktioner kan vara att vänta om kriget trappas upp ytterligare vittnar bland annat Storbritanniens beslut om att stänga sina hamnar för ryska fartyg och fartyg med rysk anknytning. Den brittiska regeringen meddelade detta på tisdagen.

– Utestängandet av ryska fartyg i hamnar i UK och nya ekonomiska sanktioner mot ryska finansinstitut i nyckelpositioner inklusive deras centralbank i tät samordning med våra allierade försämrar Rysslands ekonomi och bidrar till att säkerställa att Putin förlorar, säger Storbritanniens utrikesminister Liz Truss i en kommentar.

Ändrat säkerhetsläge

Någon direkt hotbild mot den svenska sjöfarten kan Föreningen Svensk Sjöfart inte se just nu.

– Enligt den information vi har fått och som svenska myndigheter även har kommunicerat officiellt så finns det ingen förhöjd hotbild mot Sverige just nu, även om säkerhetsläget har ändrats, säger Anders Hermansson.

För närvarande är det på Svarta havet som fartyg kan drabbas av krigshandlingar, vilket även har skett i några fall. Med hjälp av sitt korrespondentnätverk meddelar försäkringsbolaget The Swedish Club den 28 februari att Azovska havet är stängt. Vidare uppges den nordöstra delen av Svarta havet vara otrygg för fartyg.

Den 28 februari informerade försäkringsbolagets korrespondenter även att ryska hamnar fortsätter sina normala operationer men gick upp till säkerhetsnivå 2 den 25 februari samt att alla ukrainska hamnar är stängda. Vidare bedömer korrespondenterna att det finns risk för ytterligare sanktioner på ryska exportvaror som olja, spannmål, stål och gödningsämnen.