Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Folk/företag | Politik

”Mer pengar till forskning”

Första dagen i Almedalen och sjöfartens parter har dragit igång sina seminarier på allvar.

Även om Almedalen drog igång under söndagen, med Centerpartiet i fokus, är det måndagen som är den första dagen då seminarier och annat drar igång på allvar. Likaså för sjöfarten. I år finns två knutpunkter för de sjöfartsintresserade. Dels håller Svensk Sjöfart och Lighthouse till i Gotlandsbolagets garage mitt i centrala Visby. Och några hundra meter därifrån, närmare hamnen, finns den Maritima mötesplatsen där majoriteten av veckans sjöfartsrelaterade event håller till.

Måndagen inleddes med ett mindre seminarium arrangerat av Kungliga Tekniska Högskolan, KTH och Vattenbussen AB. De presenterade en rapport om hur vattenburen kollektivtrafik kan integreras i framtida stadsplanering. Och hur den kan avlasta den landgående trafiken.

Sjöfarten som en del av något större

I seminariet Är den samhällsekonomiska analysen för transporter ”enögd”? deltog infrastrukturminister Anna Johansson. Tillsammans med Gunnar Eriksson, avdelningschef på Trafikanalys diskuterade de hur sjöfarten kan bättre kan bli en del av hela transportsektorn och inte bara ses som ett särintressen.

– Det är väldigt lätt att prata om varje trafikslag för sig. Men vi har en utmaning idag i att prata om transportslagen som en enhet. För det finns ingen mening med att ha en väldigt duktig och bra hamn om järnvägen til och från är bristfällig, sa Anna Johansson.

Orättvis finansiering av isbrytningen

Ett ämne som diskuterades under dagen var huruvuda det är rättvist eller inte att sjöfarten betalar för sitt vinterunderhåll, medan väg och järnväg får det gratis.

Anna Johansson motiverade det med att vägarna trafikeras både av privatpersoner och andra aktörer. Även på järnvägen är det många aktörer som spelar roll. 

– Och röjer man ett spår kan både pendel- och fjärrtåg och andra köra direkt efteråt. Men för sjöfarten är det enskilda fartyg som får enskild hjälp.

Men i seminariet efter, som mer på detalj gick in på ämnet isbrytning, var det rörande samstämmighet om att isbrytningen bör läggas på skattesedeln istället för att den ska finansieras av farledsavgifter som rederierna betalar.

Mer pengar till forskning

Under eftermiddagen hamnade forskning i fokus. 

– Vår ”dolda” agenda är att vi vill få 100 miljoner kronor tilldelat till sjöfartsforskning, sa Carl Carlsson, forskningsansvarig på Svensk Sjöfart.

Och som ett motbud sa han att om pengarna kommer, då satsar branschen lika mycket själva.

Varvens utmaningar idag

Almedalen fortsätter så klart också på tisdag. Bland annat ska det fortsatt diskuteras om forskning och hur kompetensen inom svensk sjöfart ska säkras. Dessutom håller SMTF i ett seminarium om läget för varven, något som blivit än mer aktuellt i samband med att den sista av Damen Götaverkens dockor sålts idag.

Liverapporteringen sätter igång vi nio-tiden imorgon bitti.

Dagens liverapportering hittar ni här.