Mer luftföroreningar med gasfärjor

Norska vägverket skall sätta in tre gasdrivna vägfärjor i trafik i västra Norge. Enligt Bergens Tidende är utsläppen från dessa färjor tre gånger större än från de fyra konventionella dieseldrivna färjor som används i dag. Tidningen har sammanställt uppgifter från Wärtsilä (diesel) och Rolls Royce (gas), samt från forskningsföretaget SINTEF/Marintek som visar att koldioxidutsläppen kommer att öka med 40.000 ton per år när färjorna körs i 21 knop. Huvudsorskaen till de ökade utsläppen är att maskinstyrkan ökar från de konventionella färjornas 2.720 hk till gasfärjornas 13.600 hk.