Fotograf: Perry Nordeng/CMP

Kategori: Container | Ekonomi | Hamn/Logistik

Mer gods via CMP

De totala godsvolymerna i Malmö och Köpenhamn fortsatte att öka under 2013, även om ökningen var något svagare än uppgången mellan 2011 och 2012. 

Enligt Copenhagen Malmö Port (CMP) ökade de sammanlagda godsvolymerna i Malmö och Köpenhamn med 2,3 procent från 14,1 miljoner ton 2012 till 14,4 miljoner ton 2013, vilket kan jämföras med att ökningen från 2011 till 2012 uppgick till närmare 3 procent. 

Ökningen under 2013 återfinns främst inom torrbulk i både Malmö och Köpenhamn samt inom roro-verksamheten – något som uppges bero på Finnlines tillväxt i Malmö.

Ökade oljetransporter

– Vad gäller torrbulken ser vi en positiv utveckling både på vårt nya område Prøvestenen i Köpenhamn och i Malmö, säger Johan Röstin, vd för Copenhagen Malmö Port (CMP), i ett pressmeddelande.

Enligt CMP har flera affärsområden och kunder ökat sina volymer under året, bland annat inom sten och grus. Dessutom har transporterna av olja ökat när det gäller lokalförsörjningen i Malmö och Köpenhamn, där leveranserna av flygbränsle till Kastrup varit det mest framträdande. 

”Bra resultat”

Även kryssningstrafiken har haft ett bra år och hamnar på samma nivå som 2012.

– Med tanke på den ekonomiska situationen i Europa och övriga omvärlden är det här ett bra resultat, säger Johan Röstin.