Wasalines nya bil- och passagerarfärja Aurora Botnia under sin första vintersäsong.

Fotograf: Wasaline

Kategori: Miljö | Färjetrafik | Passagerarsjöfart

Mer än halverade utsläpp med Aurora Botnia

Under Aurora Botnias första år har de totala koldioxidutsläppen minskat med 51,8 procent, meddelar rederiet Wasaline.

Wasalines nya färja Aurora Botnia sattes i trafik hösten 2021. Då färjan byggdes skulle den enligt rederiet bli världens miljövänligaste passagerarfärja i sin klass. Ett år senare visar data över de totala utsläppen av koldioxid en minskning med 51,8 procent, berättar Wasaline i ett pressmeddelande.

Jämförelse med föregångaren

Aurora Botnia kör fler avgångar än Wasa Express som tidigare trafikerade linjen, så vid en jämförelse blir utsläppen per resa ännu mindre. Koldioxidutsläppen per resa minskade med 67,2 procent jämfört med Wasa Express första år 2013.

Wasa Express körde på tjockolja och marin diesel, medan Aurora Botnia har kört på LNG och marin diesel. De totala utsläppen har minskat från 22.000 ton koldioxid från Wasa Express till 11.000 ton på Aurora Botnia. Utsläppen per resa har minskat från 29,57 ton till 9,71 ton.

Bränslepriset ett hinder

– Minskningen av utsläppen är otroligt hög trots alla utmaningar med höga bränslekostnader – där vi har varit tidvis forcerade att trafikera på marin diesel. Utsläppen skulle ha varit ännu mindre om vi hade kunnat köra med LNG hela tiden, men på grund av det enormt höga priset har det inte varit möjligt. Vi jobbar vidare med olika åtgärder för att minska utsläppen kontinuerligt och vi strävar till att också i framtiden vara världens mest miljövänliga passagerarfartyg. De kommande reglerna om utsläppshandel ser vi som positivt ifall de gäller alla rederier och fördelas rättvist, säger Peter Ståhlberg, vd för Wasaline, i pressmeddelandet.