Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | Skeppsbyggnad

Mein Schiff 3 levererad

STX Finlands Åbovarv överlät idag kryssningsfartyget Mein Schiff 3 till TUI Cruises.

Efter överlåtelsen stannar Mein Schiff 3 ännu kvar några dagar vid STX-varvet i Åbo för bland annat träning av besättningen. Fartyget döps i Hamburg den 12 juni och inleder sin första kryssning den 13 juni till Palma de Mallorca. Innan dess gör man några korta kryssningar för inbjudna gäster.

Fartyget är planerat enkom för den tyska marknaden.

– Våra genomsnittskunder är tysktalande par i omkring 50 års ålder med relativt goda inkomster men vi har också mycket familjer, berättar Godja Sönnichsen, kommunikationsdirektör vid TUI Cruises.

Kraftig tillväxt

Godja Sönnichsen berättar också att den tyska marknaden hela tiden växer kraftigt.

– Vi har varje år haft tvåsiffrig tillväxtprocent under de senaste tio åren och den fortsätter att växa, så vi behöver fler fartyg.

Hon säger att den totala tyska marknaden senaste år uppgick till 1,6 miljoner tyska kryssningspassagerare.

– Vi tror att den tyska marknaden inom ett par år kommer vi att vara större än den brittiska marknaden.

Ett nybygge kvar

Mein Schiff 3 är på 99.500 bt och har 1.253 passagerarhytter, av vilka 90 procent är utsideshytter och 82 procent hytter med balkong. Kvar i varvets orderbok återstår nu endast systerfartyget Mein Schiff 4 som levereras om ungefär ett år.