Fotograf: Tallink

Kategori: Forskning | Passagerarsjöfart

Megastar testbädd för autonom navigering

Ny utrustning testas på Tallinks LNG-drivna färja inom ett AI-forskningsprogram.

Forskningsprogrammet har namnet Artificial Intelligence/Machine Learning Sensor Fusion for Autonomous Vessel Navigation (Maritime AI-NAV). Forskare från finländska Geodatacentralen och Aalto-universitetet ska i samarbete med det finländska startup-bolaget Fleetrange Ltd och estniska Tallink Grupp utveckla teknik för autonom navigering i ett forskningsprogram som finansieras av European Space Agency.

Maskinlärning

Forskningsprogrammet fokuserar på säkerhet genom att kombinera data från olika sensorer ombord med maskinlärning och artificiell intelligens. Den teknik som utvecklas ska samla data från visuella bilder, omgivande ljud, radar och lidar, satellitnavigering samt fartygstranspondrar för att automatiskt identifiera till exempel navigationshjälpmedel och andra farkoster. 

– En enda sensor är aldrig tillräcklig för att samla säkerhetskritisk information för besättningen. De refererar alltid till flerfaldig utrustning som ger överlappande information så att felaktigheter i vilken av dem som helt lätt kan identifieras och exkluderas. Ett autonomt navigationssystem borde fungera enligt samma princip, säger Sarang Thombre, forskningschef på Geodatacentralen i ett pressmeddelande.

Minimal mänskligt insats

Sensorerna ska installeras på Tallinks färja Megastar som går i trafik mellan Helsingfors och Tallinn. 

– När informationen kombineras med sjövägsreglerna kan det potentiellt möjliggöra navigering av fartyget med minimal mänsklig insats även i livligt trafikerade områden, säger Sarang Thombre.

– De senaste framstegen inom artificiell intelligens och maskininlärning möjliggör nya sätt att lära identifiera och förutsäga fartygsrörelser med bättre precision än vad som tidigare har varit möjlig, säger professor Simo Särkkä vid Aalto-universitetet.

Lämpligt testområde

– Valet av Megastar som testfartyg var enkelt och vi är glada över att Tallink Grupp stöder projektet. Tallink är en föregångare vad gäller innovativa nya lösningar och Megastar är den mest avancerade och miljövänliga färjan inom detta trafikområde. Trafiken mellan Tallinn och Helsingfors är också mycket livlig med både handelsfartyg och fritidsbåtar och erbjuder ett utmärkt testområde för de nya tekniker vi vill undersöka, säger Henrik Ramm-Schmidt, vd för och grundare av startup-företaget Fleetrange Ltd.