Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Arbetsmarknad | Folk/företag | Hamn/Logistik

Medlingen avbruten – ny strejk i Göteborg

Medlingen i konflikten mellan Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 och APM Terminals i Göteborg har strandat. Ny strejk inleds i eftermiddag.

Sedan onsdagen den 11 maj har det pågått medling på central nivå mellan parterna. Samtidigt har facket lagt ett varsel om en ny 24-timmars strejk från och med klockan 16 i eftermiddag den 17 maj. På förmiddagen kom beskedet att parterna inte kunnat komma överens och att medlingen därför avbryts.

– Det är självklart mycket bekymmersamt och kommer främst att drabba våra kunder och ytterst den svenska exportindustrin, säger Henrik Kristensen, vd för APM Terminals.

Utöver 24-timmarsstrejken inleds också en övertidsblockad som varar åtta timmar efter att strejken är avslutad. Parterna tycks i dagsläget stå långt ifrån varandra.