Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Tyskland vill säkra sin position inom kvalitetssjöfart

Även rederierna i den stora sjöfartsnationen Tyskland kämpar med svag lönsamhet och drabbas hårt av nya miljöregler.

Den svåra marknadssituationen och utvecklingen med många nya åtgärder för att höja nivån på miljöskyddet inom för sjöfarten oroar den tyska redareföreningen Verband Deutscher Reeder (VDR). 

– Med beaktande av den oväntat långa krisen genomgår den tyska sjöfartsnäringen en betydande förändring. I synnerhet mindre och medelstora rederier bildar allianser och når framgång genom att erhålla gemensam finansiering och förbättra deras totala effektivitet. För en del är det en fråga om överlevnad, säger Michael Behrendt, ordförande för VDR.

Han påpekar vidare att Tyskland nu måste göra allt som står i dess makt för att säkra sin position som en av de ledande sjöfartsnationerna i världen.

– När allt kommer omkring står mer än 480.000 arbetstillfällen på spel. De är alla beroende av den medelstora sjöfartsverksamheten i Tyskland.

Bidrar till välstånd

Tyska rederier bidrar årligen med närmare en miljard euro i inkomstskatt och sociala avgifter för sina direkt anställda.

– Sjöfartens bidrag till tillväxt och välstånd kommer att äventyras när nya, inte samordnade miljöregler införs i snabb följd och enbart gäller europeiska företag. De medför en orättvis börda för vår bransch. Vi behöver därför en rättvis intressebalans för att säkerställa att kvalitetssjöfart från Tyskland och Europa fortsättningsvis spelar en viktig roll i världen, varnar Ralf Nagel, vd för VDR.

Den tyska handelsflottan omfattar närmare 3.500 fartyg över 100 bt. De har ett totalt brutto om 86,4 miljoner och en dödvikt på sammalagt 115,5 miljoner ton. Den bäst representerade fartygstypen i den tyska handelsflottan är containerfartyg, som svarar för 59 procent av bruttot. Antalet fartyg under tysk flagg i den tyskägda handelsflottan är knappt 400 med bruttot 12,2 miljoner.