Medelåldern i den svenskflaggade handelsflottan fortsätter att minska

Medelåldern i den svenskflaggade handelsflottan var, mätt i antalet fartyg, 16,2 år den 1 juli enligt statistik från Sjöfartens Analys Institut. Det är en minskning med 1,4 år under det första halvåret i år. 13 fartyg lämnade det svenska registret under årets sex första månader och 12 nyregistrerades. Totalt bestod den svenska handelsflottan av 562 fartyg (568 vid årsskiftet), varav 225 var svenskflaggade. Den totala dödvikten har ökat något, från 11,8 miljoner ton till 11,9 miljoner.