Masterbulk nära beställning av två fartyg

Masterbulk i Singapore, kontrollerat av Westfal-Larsen, uppges vara nära en beställning på två 48.600-tons bulkfartyg hos japanska Oshimavarvet i Japan. Leveranser planeras till 2007 och priset uppges till mellan USD 50 och 60 miljoner styck. Fartygen kommer att sysselsättas inom Star Shipping där Masterbulk redan har 24 fartyg. Rederiet tog under 2003 och 2004 leverans av fyra liknande fartyg från samma varv och beställningspriset för dessa låg kring USD 40 miljoner styck.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.