Maskinrumsbrand släckt i ”Corner Brook”

På söndagsmorgonen uppstod en brand i maskinrummet i Gorthon Lines sidoportsfartyg ”Corner Brook” om 7.650 dwt. Fartygets position var 700 nautiska mil väster om Lands End. Maskinrummet evakuerades och stängdes, varefter man sannolikt lyckades släcka elden. Besättningen är kvar ombord och ingen har skadats. Från Gorthon Lines uppges att fartyget ligger i en ganska bra situation och att man inte vill gå ned i maskinrummet förrän man är 100 procent säker på att branden verkligen är släckt. Bogserare var under tisdagen på väg. Meningen är att ”Corner Brook” skall bogseras till Tilbury.