Maskinrumsbrand ombord i redan problemtyngd färja

Nybyggda färjan Kanhave som går mellan Samsø och Hou ligger stilla efter en maskinrumsbrand i tisdags. Vid tillfället hade fartyget 116 passagerare och ett antal bilar ombord. Branden kunde släckas efter kort tid och Kanhave kunde gå vidare till Hou för egen maskin.Kanhave kommer att ligga stilla åtminstone över helgen och ersättas med inchartrade Skjoldnæs och Langelandstrafikkens Vesborg.Introduktionen av den grekiskbyggda färjan har varit problemfylld för Samsøtrafikken. Först blev färjan nio månader försenad och sedan behövdes ett stort antal modifieringar innan den kunde segla sin första tur.Rykten gör gällande att moderbolaget kollar efter alternativa varv för två systerfartyg som ska byggas för Samsø–Kalundborg- och för Bøjden–Fynshav-rutten.