Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Uppåt för Viking Line

Delårsrapporten för Viking Line visar en liten ökning av omsättningen under de tre första kvartalen 2015 men ett betydligt starkare resultat än under motsvarande period 2014.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]motsvarande period 2014.

Viking Line omsatte 403,1 miljoner euro under perioden 1 januari till 30 september 2015 (401,1 miljoner euro under motsvarande period 2014). Rörelseresultatet uppgick till 22,5 miljoner euro (9,5 miljoner), resultatet före skatter till 19,7 miljoner euro (3,2 miljoner) och resultatet efter skatter 16,2 miljoner euro (2,5 miljoner).

De intäkter som var relaterade till passagerarna minskade till 364,9 miljoner euro (368,5 miljoner), medan fraktintäkterna ökade till 35,1 miljoner euro (29,6 miljoner). Försäljningsbidraget minskade till 286,9 miljoner euro (289,2 miljoner).

Lägre driftskostnader

Orsaken till att Viking Lines rörelseresultat förbättrades är huvudsakligen lägre driftskostnader. Styrelsen uppger att koncernens åtgärdsprogram för att effektivisera verksamheten fortsättningsvis har en positiv inverkan. Under de tre kvartalen var driftskostnaderna drygt 4 procent lägre än motsvarande period året innan och uppgick till 244,3 miljoner euro (255,6 miljoner). De poster som minskade mest var bunkerkostnader och kostnader för löner och anställningsförmåner. Förutom lägre bunkerpriser reducerades bunkerkostnaderna av det fortsatta arbetet med optimering av fartygens bunkerförbrukning.

Marginell passagerarminskning

Antalet passagerare på Viking Lines fartyg uppgick till närmare 5,07 miljoner under årets tre första kvartal, vilket var i samma storleksordning som året innan (5,09 miljoner). Viking Lines totala marknadsandel inom trafikområdet uppgick till 34,8 procent (35,0 procent) på passagerarsidan.

Under rapportperioden har marknadsandelen minskat på linjen Helsingfors–Mariehamn–Stockholm med 3,2 procentenheter till 43 procent. På linjen Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm var marknadsandelen på föregående års nivå 56,9 procent.

Ökade fraktvolymer

I kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn ökade marknadsandelen med 3,2 procentenheter till 57,1 procent. På de korta rutterna över Ålands hav minskade marknadsandelen med 1,5 procentenheter till 42,3 procent.

På linjen Helsingfors–Tallinn sjönk marknadsandelen med 1 procentenhet till 24,1 procent. 

Viking Lines fraktvolymer uppgick till 99.371 fraktenheter (96.554). Viking Lines fraktmarknadsandel uppgick till 21,9 procent (21,8 procent).

Höjda förväntningar

Den senaste tidens bunkerprisutveckling uppges i nuläget ha en positiv effekt på resultatet och styrelsens samlade bedömning är att rörelseresultatet för 2015 kommer att märkbart förbättras jämfört med rörelseresultatet för 2014. Denna prognos har förbättrats efter senaste bedömning.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]