Markant ökning av passagerarantalet i Gdynia

Under Polens första åtta månader som medlem av EU, från maj till december 2004, ökade passagerartrafiken i hamnarna markant, visar statistik från 2004. Gdynia hamn noterade en stor tillväxt i passagerartrafiken under hela året – över 417.000 passagerare passerade hamnen med färja. Antalet färjeanlöp i Gdynia blev åtta procent större än under 2003. Den riktigt snabba uppgången var på kryssningssidan. Trafiken ökade med 25 procent jämfört med 2003 och antalet kryssningsgäster närmade sig 73.000. Utvecklingen är tio procent högre än den genomsnittliga tillväxten i övriga länder i Väst- och Nordeuropa, men Polen och Gdynia började på en betydligt lägre nivå.Sedan januari 2004 är Gdynia medlem av Cruise Europe, en organisation där medlemmarna gemensamt strävar efter att föra fram de europeiska intressena, bl.a. på den amerikanska marknaden (40 procent av kryssningsgästerna kommer från USA). Gdynia är sedan juli 2004 även en av tolv Östersjöhamnar inom Baltic Cruise Project, som fått finansiellt stöd av EU. Projektet ska dra kryssningsturister till Östersjöregionen. M. Dehmel från Gdynias rådhus avslöjar att hamnen redan har bokat cirka 100 kryssningsbesök, men hon hoppas på ytterligare 120–140 kryssningsbesök efter kryssningsmässan i Miami.