Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Arbetsmarknad | Ekonomi | Miljö

Maritima strategin presenterad

Sveriges första maritima strategi har presenterats – en strategi som ska hjälpa Sverige att nå regeringens miljömål.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ska hjälpa Sverige att nå regeringens miljömål.

– Jag är glad över att presentera Sveriges första maritima strategi någonsin. Det är en bred strategi som omfattar alla maritima näringar och innebär steg mot en utvecklad och integrerad svensk havspolitik. Syftet är att bättre ta till vara de maritima näringarnas potential att bidra till regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, säger Anna Johansson (S), infrastrukturminister.

Arbetet med strategin inleddes av den förra, borgerliga, regeringen och togs över av den nya när den tillträdde förra hösten. I inledningsordet till strategin står det att regeringen vill arbeta för:

Ska bidra till ökad sysselsättning

”Konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö.”

– Det som jag anser är det viktigaste med strategin är att vi nu har ett dokument där vi har adresserat olika områden och hur man kan utveckla dem, säger Anna Johansson till Sjöfartstidningen.

– Och det är viktigt att inse att det finns intressekonflikter mellan olika delar av näringarna. Men nu har vi i vart fall tagit upp de och enats om en gemensam strategi.

Vill flytta gods till sjötransporter

Den maritima strategin tar upp flera olika frågor som berör industrier beroende av havet. Och en del i det handlar om sjöfartstransporterna. Bland annat skriver regeringen i den maritima strategin:

”Sjöfarten är till mängden gods som transporteras, ett miljöeffektivt sätt att transportera gods. EN överföring av gods från land- till sjötransporter bidrar till att minska såväl den samlade miljöbelastningen från transportsektorn, som trängselproblematiken på land.”

Strategin betonar också vikten av att svenska regler harmoniseras mer med övriga EU – i det ingår bland annat tonnageskatten.

Mer samlat grepp kring sjöfarten

Men även om strategin innehåller en mål som berör sjöfartsnäringen krävs det ytterligare arbete, menar Anna Johansson.

– Vi ser att sjöfartsnäringen kräver mer arbete och vi har för avsikt att återkomma med ett mer samlat grepp kring just sjöfartsnäringarna. Det kommer inledas under hösten.

Den som vill läsa mer kan klicka sig vidare hit.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Anonymous

  Sjöfartspolitik förvandlas till miljöpolitik. är någon förvånad?

 • Anonymous

  Äntligen!!! Det är ju detta vi har väntat på !!!! Nu blir det inflaggning i massor. Se upp nu så att inte ”inflaggningslotsen” går in i väggen. Rekrytera fler fort så vi inte skapar en flaskhals.

 • Björn Södahl

  Äntligen!
  Nu återstår bara att förverkliga målen.

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]