Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Maritim strategi under arbete

Swedish Maritime Day 2015 i Göteborg inleddes med att infrastrukturminister Anna Johansson (S) presenterade regeringens syn på Sveriges maritima strategi och näringsutveckling.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] och näringsutveckling.

Sjöfartsforum och Västra Götalandsregionen är två av de 28 medarrangörer som står bakom Swedish Maritime Day, som hålls idag, måndag, på Svenska Mässan i Göteborg.

– Idag är det Swedish Maritime Day, dagen som manifesterar den svenska maritima näringen och alla dess olika verksamheter, sade Anna Risfelt Hammargren, vd för Sjöfartsforum, när hon välkomnade deltagarna till förmiddagssessionen.

Under förmiddagsprogrammet behandlades maritim utveckling och näringspolitik.

– Vi kommer att fokusera på en maritim strategi för Sverige, sade Anders Carlberg, maritim expert på Västra Götalandsregionen, och hälsade därefter dagens inledningstalare, infrastrukturminister Anna Johansson, välkommen på scenen.

Utkast

Infrastrukturminister Anna Johansson redogjorde för regeringens syn på den maritima näringen och den maritima strategin.

– Den nya regeringen som tillträdde i oktober har egentligen bara tagit emot det arbete som påbörjats. Vi ser att det här är ett viktigt utvecklingsområde, framför allt kanske därför att de maritima näringarna är så vitt omspännande. Därför är det viktigt att ta ett samlat grepp. Både regelverk och lagstiftning och olika typer av insatser behöver samordnas över de olika sektorsgränserna, påpekade hon, och fortsatte:

– Det jag ska presentera idag är inte en färdig strategi. Man får nog närmast betrakta det som ett utkast där vi presenterar en inriktning som vi tror skulle kunna vara en bra start på att färdigställa den maritima strategin.

Utvecklas hela tiden

Anna Johansson ser den maritima strategin som ett redskap som hela tiden behöver fyllas på och förändras och utvecklas i takt med att verkligheten och förutsättningarna förändras.

– Vi börjar nu närma oss en punkt då strategin ska bli färdig, fast den blir aldrig det. Om en maritim strategi ska ha någon bäring och något värde så måste den hela tiden vara i utveckling. 

Regeringen lägger fram ett förslag till vision för den maritima strategin: ”En livskraftig, innovativ och hållbar maritim sektor som kan bidra till ökad sysselsättning, en minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö”. 

Åtgärdsområden

– Vi har valt ett identifiera ett antal åtgärdsområden som vi tror är rimliga och lämpliga att utgå ifrån i det fortsatta arbetet. För regeringens del så handlar det också mycket om att på olika områden och arenor hitta åtgärder och politikområden som bidrar till att uppnå regeringens övergripande mål som handlar om att minska arbetslösheten, skapa nya jobb och samtidigt bidra till att vi når våra klimat- och miljömål. Den maritima strategin passar väldigt väl in i de övergripande målen, sade Anna Johansson.

Bland de åtgärdsområden som identifieras är utvecklings och branschspecifika åtgärder, det vill säga att identifiera hur branscherna ser ut och vad som behövs för de enskilda branscherna för att de ska kunna växa och bidra till ökad sysselsättning och konkurrenskraft.

Innovation och kunskap 

Ett annat åtgärdsområde som i hög grad berör även sjöfarten är kunskap forskning, innovation och kompetens. 

– De maritima näringarna bör drivas av innovation och ökad kunskap. Det bedrivs ganska mycket forskning, men den kanske inte är samlad på det sätt som skulle behövas.

En annan punkt handlar om planering med ett maritimt perspektiv.

– Vi behöver bli bättre på att planlägga hur havet ska användas och att också göra det bättre anknutet till hur man gör planering i land, underströk Anna Johansson. 

Funktionella regelverk

Anna Johansson påpekade att de maritima näringarna i hög grad ytterst styrs av regelverk som är beslutade på EU-nivå eller i olika globala sammanhagn.

– Vi ska eftersträva att ha ett regelverk som är så enkelt som möjligt att förhålla sig till, men samtidigt undvika nationella undantag och specialregler. Vi ska sträva mot funktion och effekt i så hög utsträckning som möjligt, det ska förenklas så att det blir lättare att förhålla sig till och förstå och anpassa sig till.

Samtidigt gäller det att tillståndsprocesser ska vara väl fungerande.

– Det ska vara så enkelt som möjligt att söka de tillstånd som behövs för att kunna utöva sin verksamhet. De myndigheter som är verksamma på området behöver bli bättre på att samordna sig och bättre på att uppträda mer i egenskap av serviceorganisationer gentemot näringarna för att bidra till de högre målen på det här området.

Internationellt samarbete

Ett åtgärdsområde i strategin är internationellt samarbete på en övergripande nivå.

– Det handlar om regelgivning och utveckling av näringarna. Kustområdena har ju den egenheten att de väldigt ofta är internationella till sin karaktär. Östersjön gränsar ju inte bara till Sverige. Att utveckla de samarbeten som finns på den internationella arenan, både i det nära som handlar mer specifikt om ett visst område, men också i det mer övergripande. 

Uppföljning

Anna Johansson menar att man redan nu, när man tar fram den första maritima strategin, behöver fundera över vad ska hända sedan.

– Det är viktigt att vi redan nu bestämmer oss för att vi behöver öka kunskapen för att också kunna följa upp om det utvecklas på det sättet som tanken var, om det finns ny kunskap, på vilket sätt regeringen, myndigheter och branschen kan samverka för att vi ska få in kunskap och synpunkter så att det blir ett levande dokument som ständigt utvecklas.

Prioritera

Det gäller att identifiera och prioritera ett antal åtgärder som har mest återverkan horisontellt men som också är de mest angelägna för att nå resultat. Nästa steg blir att analysera utfallet för de åtgärder man vidtagit i relation till visionen.

– Visionen ska förhoppningsvis vara stabil över tid, men däremot åtgärdsområden och konkreta åtgärder behöver hela tiden ses över och utvecklas.

Angående tidtabellen säger Anna Johansson att arbetet med att ta fram strategin ska vara slutfört under vår och sommar i år.

– Jag hoppas att vi kan presentera det lite senare under året. Vi hoppas att ni känner att ni har haft möjlighet att påverka och att den ger svar svar på de frågor, önskemål och krav som branscherna ställer och att det totalt sett bidrar till vår gemensamma vision om starka maritima näringar.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Anonymous

  Ja, snacka kan dom….

 • Per Lindahl

  Jag är glad att jag seglade i den svenska handelsflottan, och andra oxå för den delen, när den klarade sig själv och dessutom bidrog kraftigt till den svenska BNP´n.

 • Mr X

  Bla… bla …. bla ……..12m bro ………..bla….. bla …..bla………

 • Bert

  ”Det gäller att identifiera och prioritera ett antal åtgärder som har mest återverkan horisontellt men som också är de mest angelägna för att nå resultat. Nästa steg blir att analysera utfallet för de åtgärder man vidtagit i relation till visionen” Läs detta lika roligt som att läsa Serien Dillbert”

 • Anonymous

  bra Bert ! blå skatt och blå dunster och dolda agendor ,show must go on.

 • Anonymous

  Ja vi får väl hoppas att det blir nåt av detta.

 • Mr X

  Babbla hon allt detta för att egentligen inte säga något alls ?!?

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]